Zgodovina vasi Mačkolje

Nastanek vasi in izvor imena.

V vasi je bila močno razvita živinoreja, zlasti govedoreja in ovčereja (podatki iz leta 1875 navajajo: 35 oslov, 68 govedi, 160 ovac in 24 prašičev). Pa tudi poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo je pomenilo važen vir dohodkov. Kljub borni zemlji in skromnim pridelkom so naši predniki del teh pridelkov prodajali v Trst in Milje. Nosile so jih žene in dekleta v težkih plenirjih in fagotih. Zelo razširjena je bila tudi peka kruha za tržaški trg. 

Dolina pod vasjo (“Vale”) je bila v prejšnjih stolet|jih malo pomembna za kmetijstvo, saj je osapska Reka s poplavami onemogočala sleherno obliko obdelave. Ravnina je bila poraščena s topoli, vrbami, bičevjem in pogostoma preplavljena z vodo. Regulacijo Reke je leta 1909 izposloval deželni poslanec v deželnem zboru v Poreću in osapski župnik Josip Kompare. Leta 1913 pa osnujejo vaščani Vodno zadrugo za vzdrževanje regulacijskih in gradbenih del omenjenega vodnega toka. Do leta 1825 je edina pot od Oreha proti Ospu potekala po današnjem kolovozu Pod gozdom. Tedaj pa so zgradili novo in primernejšo pot za vozovni promet neposredno pod vasjo. Narodno prebujenje, ki je v drugi polovici prejšnjega stoletja zajelo slovenski živelj na vsem njegovem ozemlju, se je širilo tudi v tržaško okolico. Dolinski tabor leta 1878 |e ostal udeležencem v neizbrisnem spominu. O njem so radi pripovedovali svojim potomcem in še danes živi v ljudskem izročilu kot dogodek na katerega so zelo ponosni. Prebujena nacionalna zavest in spoznanje, da morajo svoje pravice sami postavljati in izbojevati, zgane iz večstolenega kulturnega mrtvila našega človeka. Posledica tega je živahna kulturna razgibanost zlasti na prosvetnem področju. Leta 1898 je bilo ustanovljeno v vasi “Bralno in pevsko društvo Primorsko”, sledilo je leta 1909 Izobraževalno društvo. Tudi gospodarskih problemov niso zanemarjali in je leta 1906 nastalo Gospodarsko društvo. V predvojnem času so imeli v vasi še Gospodarsko zadrugo, ki se je ukvarjala z odkupom vina, katerega so točili v vaški zadružni gostilni.

 

POVOJNO OBDOBJE
Predaja_1947Uradna predaja obnovljenih hiš v Mačkoljah 3. julija 1947. Župnik Franc Malalan med slovesno blagoslovitvijo, ob njem tržaški guverner. Istega dne so po vasi razdeljevali letak. Na njem je navedeno točno število poškodovanij in ponovno zgrajenih hiš ter drugih objektov.

 

 

 

Vaške žene

Alojz Kocjančič, pesnik severne Istre, jih tako opisuje vaške žene:

Ob zori, ko so skozi vas hitele
Razgretih lic upehane Šavrinke, 
Jerbase kruha tvoje domačinke 
Urno za v Trst na glavo so zadele.