“Mačkolje – vas češenj”

Slovensko prosvetno društvo Mačkolje v sodelovanju z Društvom slovenskih čebelarjev – Trst in pod pokroviteljstvom Občine Dolina predstavlja pobudo, ki smo jo poimenovali “Mačkolje – vas češenj”

Njen glavni cilj je ponovna oživitev in razvoj gojenja češnjevih dreves. Želeli bi namreč spodbuditi zanimanje za to rastlino, ki je bila zgodovinsko vedno prisotna na »paštnih« v okolici vasi in je odlično sobivala z oljko in trto. Radi bi jo ponovno ovrednotili kot eno od znamenitosti naše vasi in Brega nasploh. V ta namen je društvo z lastnimi sredstvi nabavilo 100 sadik češnje in jih podarja sovaščanom (po eno sadiko na družino oz. hišo). Posaditev novih dreves bo predstavljala obogatitev, ne le za krajinsko podobo same vasi, ampak tudi za biotsko raznolikost samega okolja, ki je vedno bolj ogroženo. Obenem načrtujemo eno ali več strokovnih predavanj s področja gojenja sadnih dreves in sadjarstva.

K izvedbi te pobude smo povabili tudi Društvo slovenskih čebelarjev – Trst, ker se zavedamo pomembne in nenadomestljive vloge, ki jo igrajo prav čebele pri razvoju sadnih dreves in ohranjanju zdravega naravnega okolja. Uprava Občine Dolina pa je s svojim pokroviteljstvom še dodatno ovrednotila kulturni, okoljski ter družbeni pomen tega dogodka in prizadevanje Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje, da s svojim delovanjem oplemeniti domačo vas in njene prebivalce.

Slovesna izročitev češnjevih sadik vaščanom Mačkolj in Križpota bo v soboto, 5. marca 2016, ob 15h, v dvorani Srenjske hiše v Mačkoljah. Ob uradnem pozdravu predstavnikov obeh sodelujočih društev in občinske uprave bo program popestril še nastop Otroške pevske skupine “z Ul’ce”. Nekaj dni pozneje in sicer v sredo, 9. marca 2016, zvečer ob 20h, bo prav tako v dvorani Srenjske hiše prvo iz niza strokovnih srečanj – agronomka Natascia Riggi bo predavala o sajenju in gojenju sadnega drevja, s posebnim ozirom na češnjo.

Vse podrobnosti o tej zanimivi in hvalevredni pobudi vam bodo na razpolago na uradni predstavitvi, ki bo v sredo, 2. marca, ob 13:30 v glavni sejni dvorani Občine Dolina.